Visie / Missie

White clock with words Time for Change on its face

In de heersende tijdgeest leggen maatschappelijke ontwikkelingen (waaronder de gevolgen van de financiële crisis uit 2008, globalisering, individualisatie, technologische ontwikkelingen, nieuwe economie) een steeds grotere druk op mensen om zich in kortere tijd aan te passen aan grote en snelle veranderingen. Verandering is de enige continue factor, maar kan niet altijd goed worden bijgehouden en mislukt regelmatig, meestal in de implementatie.

Voor het bedrijf en haar medewerkers is het daarom van belang dat organisatieveranderingen methodisch en systematisch worden aangepakt, in één keer goed gaan en beklijven.
Top-down visie en bottum- up realisatie moeten op elkaar zijn afgestemd en met elkaar zijn verbonden, om als systeem goed te werken voor de nieuwe doelen.

Bij organisatieveranderingen gaan de medewerkers doorgaans door een transitieproces, dat praktisch altijd gepaard gaat met emoties en verwarring. Mensen richten zich daarbij op de persoonlijke betekenis van de verandering. Met die verschuiving van aandacht neemt in zo’n periode niet zelden de arbeidsproductiviteit af, lopen de kosten op en duren veranderingen ook hierdoor langer dan gepland.
Continue technologische ontwikkelingen veroorzaken bovendien communicatie-armte en verbroken verbindingen tussen mensen. Het echte contact dat noodzakelijk is om het werk van de verschillende schakels (afdelingen) binnen organisaties blijvend met elkaar verbonden te houden, neemt af. Een nieuwe, andere, frisse kijk op de organisatie helpt dan om mensen en hun werkprocessen weer met elkaar en de (ook veranderende) markt te verbinden.

Een zeer belangrijke taak voor het top-management is om veranderingen goed en doordacht uit te voeren; transities die mensen doormaken moeten goed worden begeleid. Naast de elementen kennis en kunde zorgt een uitstekende intermenselijke communicatie daarbij voor onderling vertrouwen én voor zelfvertrouwen. Als dat optimaal wordt georganiseerd worden positieve resultaten gehaald in minder tijd en tegen lagere kosten. Dat is goed voor de organisatie en goed voor de mensen.

Uiteindelijk bestaat er niet zoiets als het gedrag van een organisatie; het gaat om het gedrag van alle mensen binnen die organisatie waardoor veranderingen slagen.

Missie
Op snelle en doeltreffende wijze organisaties ondersteunen met de (her)inrichting en verbetering van werkprocessen; zodanig dat de resultaten beklijven.